На засіданні міськвиконкому

на засіданні міськвиконкому. Зображення 1Виконання Міської соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у місті Покров протягом 2014-2018 років розглядали на останньому засіданні виконавчого комітету Покровської міської ради.
Доповідач з даного питання, начальник управління праці та соціального захисту населення Тетяна Ігнатюк, проаналізувала стан виконання заходів Програми, де пріоритетним є сприяння підвищенню фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, представників профспілок.
Зазначалося, що кількість запланованих та використаних коштів на охорону праці має чітку динаміку до зростання та перевищення фактичних витрат над запланованими.
Як відомо, сума коштів, які передбачаються на здійснення заходів з охорони праці, пов’язана з фондом оплати праці підприємства за минулий рік і має становити 0,5% від нього. Тетяна Марківна нагадала , що спроба роботодавців заощадити, може загрожувати  адміністративною або кримінальною відповідальністю.
Наголошувалося на необхідності проходження атестації робочих місць на підприємствах і в організаціях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина чи матеріали можуть несприятливо вплинути на стан здоров’я. Питання атестації та надання за її результатами передбачених пільг і компенсацій знаходиться на постійному контролі управління праці.
Важливим є і якісне повне медичне охоплення категорій працівників, що підлягають обов’язковому медогляду. Роботодавець зобов’язаний не лише проконтролювати проходження ними цієї процедури, а, в більшості випадків, організувати медогляд як для працюючих співробітників, так і для тих, хто лише приймаюється на роботу.
Важливе значення для профілактики та запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням має систематизація таких даних. Їх аналіз свідчить, що основними причинами були недотримання вимог інструкцій з охорони праці, порушення трудової та виробничої дисципліни, вимог безпеки, допуск роботи без навчання та перевірки знань, низький рівень відповідальності за безпеку праці як керівництва, так і робітників.
Очевидно, що недооцінка та ігнорування факторів створення належних умов для безпечної праці завдають непоправної шкоди здоров’ю працівників та негативно впливають на рівень продуктивності праці.
Програма на наступний період, яку розглянули та затвердили члени виконкому, націлена на комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного, безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві. Що має сприяти сталому економічному розвитку та збереженню і розвитку трудового потенціалу міста.

Прес-служба міського голови.