Відкриті дані та перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню

Набори відкритих даних виконавчого комітету Покровської міської ради можна переглянути за посиланням:

 

Відповідно до статті 10-1  Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.

Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування.

{Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом № 319-VIII від 09.04.2015}

Постанова КМУ № 407 від 03.03.2021 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867

Постанова КМУ № 409 Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо відкритих даних

Постанова КМУ № 835 Про затвердження Положення про набори даних

 

 

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Покровської міської ради та її виконавчого комітету

 

Затверджено розпорядженням міського голови  від 06.10.2022 №р-152/06-34-22

 

№ п/п

Перелік публічної інформації для обов’язкового оприлюднення

Відповідальний за розміщення публічної інформації

1

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

 

 

 

Загальний

 відділ


 

2

Довідник підприємств, установ, організацій та територіальних органів розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження

3

1. Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

 Керівники, відповідальні працівники  комунальних підприємств, організацій та закладів — контроль відділ економіки

2. Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки

3. Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального сектору економіки

4. Дані про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту.

4

Проєкти нормативно-правових актів, нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації обговоренню:

 

- міської ради

 

Керівники управлінь, відділів виконавчого комітету Покровської міської ради

- виконавчого комітету

5

Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих розпорядником інформації

- міської ради

Організаційний відділ

- виконавчого комітету

Загальний відділ

- міським головою

6

1. Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Відділ економіки, розробник регуляторного акта

2. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

7

1. Перелік об’єктів комунальної власності

Відділ економіки

2.Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду

3. Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування

4.Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

5. Дані про тарифи на комунальні послуги, які затверджуються органом місцевого самоврядування

6. Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

7.Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші)

8.Відомості щодо ярмарків (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договорів, укладених з організаторами таких ярмарків

9. Дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, рідке паливо холодна та гаряча вода із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) комунальними підприємствами, установами та організаціями

10.Перелік розпорядників бюджетних коштів

8

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проєкти, результати голосування, реалізацію підтриманих проєктів

Керівники управлінь, відділів виконавчого комітету Покровської міської ради

9

Річні плани закупівель

Відділ економіки

 (інформацію надають головні розпорядники бюджетних коштів)

10

1. Перелік перевізників, що надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом, у тому числі маршрути перевезень

Відділ транспорту та зв’язку

2.Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

3.Розклад руху міського електричного та автомобільного транспорту

4.Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного

транспорту

5.Дані про місцезнаходження міського електричного та пасажирського автомобільного транспорту в режимі реального часу, у тому числі короткострокові зміни в русі транспорту та час прибуття транспорту на зупинки в режимі реального часу

6. Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування

7. Дані про місцезнаходження зарядних станцій для електричного транспорту

8. Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів

11

1. Звіти про задоволення запитів на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк

Відділ з питань запобігання та протидії корупції

2. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

3. Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних

12

1.Міський бюджет зі всіма додатками

Фінансове управління

2.Інформація про виконання міського бюджету

3.Квартальні та річні звіти про виконання показників міського бюджету та затверджених міською радою програм

13

1.Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

Головні розпорядники бюджетних коштів

(виконавчий комітет, управління освіти, УЖКХ, УПСЗН, фінансове управління, відділ культури)

2.Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

3. Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки:

Квартальні та річні фінансові звіти (Баланс (форма № 1)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) виконавчих органів міської ради

4. Перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм

14

1. Інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання.

Керівники  комунальних підприємств, організацій та закладів що входять до сфери управління Покровської міської ради та її виконавчого комітету

2. Інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага  керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради, із зазначенням дати оприлюднення і оновлення такої інформації.

15

1.Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації.

 Загальний відділ

2.Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником.

16

1. Результати інформаційного аудиту

 Загальний відділ, організаційний відділ, відділ цифрового розвитку, програмно-технічного забезпечення і захисту інформації

2. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

17

1. Регламент Покровської міської ради

 

 

 

 

Організаційний відділ

 

 

 

 

 

 

 

2. Порядок денний сесії міської ради

3. Протоколи сесії міської ради

4. Статут територіальної громади міста Покров

5. Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування

6. Висновки і рекомендації постійних депутатських комісій, протоколи їх засідань

 

7. Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому кількісний та персональний склад постійних комісій; депутатські групи та фракцій.

18

1. Інформація про нормативно – правові засади діяльності виконавчого комітету  міської ради:

- місце знаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного вебсайту та електронної пошти;
- прізвище, ім’я та ім’я по батькові керівництва міської ради та її виконавчого комітету, керівників виконавчого комітету міської ради, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, основні функції;

-розклад роботи;

- графік особистого прийому громадян керівництвом Покровської міської ради та її виконавчого комітету

Загальний відділ

2. Регламент виконавчого комітету Покровської міської ради

3. Порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради, протоколи засідань

4. Положення про відділи виконавчого комітету Покровської міської ради

19

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника інформації:

- відомості про вакансії у виконавчих органах Покровської міської ради;

- порядок проведення  конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

- правила етичної поведінки посадових осіб Покровської міської ради та її виконавчого комітету;

- загальні правила роботи установи;

- правила внутрішнього трудового розпорядку

Загальний відділ

 

20

Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності

Відділ НС та ЦЗН

21

1. Перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користування

Відділ землекористування

2.Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності

3.Перелік заяв щодо безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами

22

1. Дані про надані адміністративні послуги.

ЦНАП

2. Перелік та умови отримання послуг, форми і зразки документів, правила їх заповнення

23

1. Схеми планування території областей, схеми планування території районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проєкти (відповідно до повноважень)

Відділ архітектури

 

2. Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

3. Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

4.Дані про видані будівельні паспорти

5.Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

6.Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

7.Реєстр містобудівних умов та обмежень

8.Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

9.Відомості щодо залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Адресний реєстр

24

Дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власності

Відділ молоді та спорту.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва

25

1.Дані про розміщення громадських вбиралень комунальної власності

ПМКП “Добробут”

2.Дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини

3. Дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень

4. Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин

5. Дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин

26

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

Відділ економіки, відділ землекористування, відділ архітектури

27

1.Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

КНП “ЦПМСД ”

 

КП “ЦМЛ ПМР ДО”

2.Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

28

1.Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності

Управління житлово-комунального господарства та будівництва

2. Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт

Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення

3.Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення

4.Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

5.Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

29

1.Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо

 

Відділ по роботі зі зверненнями громадян

2.Дані про електронні петиції, у тому числі осіб, що їх підписали, та результати розгляду

30

1.Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

Управління освіти

2.Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

31

Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

Відділ обліку та розподілу житла

32

Надходження і використання благодійної допомоги

Територіальний центр

33

Мапа міста

Відділ цифрового розвитку, програмно-технічного забезпечення і захисту інформації

docx
Архів перелік даних що підлягають оприлюденню у формі відкритих даних
Розмір:0.03.мб,
Завантажень:127
docx
Архів переліку набору даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (2)
Розмір:0.03.мб,
Завантажень:165
docx
Архів переліку набору даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (1)
Розмір:0.02.мб,
Завантажень:164