Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Покровської міської ради та її виконавчого комітету

 

1. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації.

2. Організаційна структура розпорядника інформації, Покровської міської ради та її виконавчого комітету.

3. Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів,офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес.

4.1. Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств.

4.2. Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб - перед суб’єктами господарюваня).

5. Проекти рішень, що підлягають обговоренню:

6. Перелік прийнятих розпорядчих документів, розпорядчі документи:

7.1. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу.

7.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту.

7.3. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

7.4. Зміни до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

8.1. Програма соціально-економічного розвитку.

8.2. Перелік об’єктів комунальної власності.

8.3. Перелік незадіяних майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування.

8.4. Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі).

8.5. Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

8.6. Звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

8.7. Інформація про інвестиційні договори, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них.

8.8. Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них.

8.9. Відомості щодо схем розміщення засобів пересувної торгівлі.

8.10. Відомості щодо схем розміщення засобів сезонної торгівлі.

8.11. Відомості щодо ярмарків (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договорів, укладених з організаторами таких ярмарків.

9. Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) якихнадається фінансова підтримка. Рішення конкурсної комісії.

9.1. Поточні та заплановані заходи і події.

10. Річні плани закупівель.

11.1. Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення.

11.2. Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожномумаршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість).

11.3. Розклад руху громадського транспорту, тариф.

11.4. Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.

11.5. Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу.

11.6. Інформація про заповнюваність пасажирських і приміських поїздів.

12. Звіти про задоволення запитів на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк.

13.1. Міський бюджет зі всіма додатками.

13.2. Інформація про виконання міського бюджету.

13.3. Квартальні та річні звіти про виконання показників міського бюджету та затверджених міською радою програм.

14.1. Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм).

14.2. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів.

14.3. Головні розпорядники коштів міського бюджету здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетніпризначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерствомфінансів України.

14.4. Квартальні та річні фінансові звіти (Баланс (форма № 1), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) виконавчих органів міської ради.

15. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником.

16.1. Регламент Покровської міської ради.

16.2. Порядок денний сесії міської ради.

16.3. Протоколи сесії міської ради.

16.4. Статут територіальної громади міста Покров.

16.5. Результати поіменного голосування депутатів міської ради.

16.6. Висновки і рекомендації постійних депутатських комісій, протоколи їх засідань.

16.7. Висновки і рекомендації тимчасових комісій міської ради, протоколи їх засідань, а також рішення та звіти про їх діяльність.

16.8. Графік прийому громадян депутатами Покровської міської ради.

16.9. Депутати:

17.1. Інформація про виконавчий комітет міської ради:

17.2. Регламент виконавчого комітету Покровської міської ради.

17.3. Порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради, протоколи засідань.

17.4. Положення про відділи виконавчого комітету Покровської міської ради.

18. Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника інформації:

19. Результати радіаційного контролю

20.1. Перелік інвестиційно - привабливих земельних ділянок, що пропонуються для здійснення інвестиційної діяльності

20.2. Списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок

21. Порядок надання адміністративних послуг

22.1. Містобудівна документація на місцевому рівні

22.2. Проекти генеральних планів, планів зонування територій, детальних планів територій

22.3. Реєстр містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва

22.4. Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменуваннярозповсюджувача зовнішньої реклами, дата видачі дозволу та строк його дії.

22.5. База даних щодо доступності об’єктів громадського призначення для осіб з інвалідністю та мгн

23. Інформація про судові процеси за участю Покровської міської ради.

24. Дані про розміщення громадських вбиралень.

25. Схеми планування територій громад та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад).

26. Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них.

27.1. Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів.

27.2. Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт.

27.3. Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою.

27.4. Відомості щодо залучення пайової участі (як у забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, так і в утримання об’єктів благоустрою).

28.1. Інформація про дотримання державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами (інституціями) культури, підсумки споживання культурних благ і їх доступність для різних категорій населення.

28.2. Огляд стану забезпечення правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності (щодо дій органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, спрямованих на запобігання та припинення порушень прав інтелектуальної власності) з переліком проведених заходів для підвищення обізнаності та поваги до інтелектуальної власності, розвитку культури суспільства у зазначеній сфері.

29. Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів.