Порядок складання та подання запитів на інформацію

Запит на отримання публічної інформації

 

Порядок складення та подання запитів на інформацію:

Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 

Запит на інформацію подається у довільній формі і повинен містити:

Прізвище, ім'я по-батькові (для фізичних осіб), найменування організації та ПІБ представника – для юридичних осіб або об’єднання громадян; поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі; також зазначити зручну форму отримання відповіді.
 

 

Запит на інформацію подається:

 
В усній або письмовій формі особисто (або за дорученням) 
Електронною поштою на адресу електронної пошти - info@pkrv.dp.gov.ua або poshta@pokrov-mr.gov.ua
Телефоном за номером - 4-30-35
 
У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, при звернені до відповідального чергового буде запрошено відповідальну особу, якою в приміщені ЦНАП на першому поверсі в будівлі виконавчого комітету, буде оформлено запит та надано копію запиту особі яка його подала.
Якщо запит за своїм змістом не відноситься до публічної інформації, а по суті є зверненням, він перенаправляється відповідному підрозділу до розгляду як документ у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян». Якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, відповідь на питання, які не належать до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян», про що запитувачам інформації повідомляється у відповіді на запит на інформацію.
 

Нормативна база щодо запитів на отримання публічної інформації

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення умов та безпосереднього доступу до публічної інформації, у приміщенні ЦНАП на першому поверсі Покровської міської ради визначено спеціальне місце для ознайомлення запитувачів з інформацією. Громадяни, які звертаються з проханням ознайомитись з документами чи їх копіями, у спеціальному місці, повинні заздалегідь подати відповідний запит на інформацію.
Ознайомлюючись з документами, які знаходяться у володінні Покровської міської ради та її виконавчого комітету, громадяни мають право їх копіювати, сканувати, фотографувати, робити виписки з них, записувати на будь-які носії інформації. 

doc
Порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, та надання відповідей на них _зі змінами_
Розмір:0.05.мб,
Завантажень:54
docx
Розмір плати за копіювання або друк документів
Розмір:0.02.мб,
Завантажень:48
docx
Рахунок
Розмір:0.02.мб,
Завантажень:49
docx
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів
Розмір:0.02.мб,
Завантажень:57
docx
ЗАПИТ
Розмір:0.01.мб,
Завантажень:43