Порядок складання та подання запитів на інформацію

Запит на отримання публічної інформації

 

Порядок складення та подання запитів на інформацію:

Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 

Запит на інформацію подається у довільній формі і повинен містити:

Прізвище, ім'я по-батькові (для фізичних осіб), найменування організації та ПІБ представника – для юридичних осіб або об’єднання громадян; поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі; також зазначити зручну форму отримання відповіді.
 

Для подання запиту можна скористатися електронною формою:

Запит

Запит на інформацію подається:

В письмовій формі — на поштову адресу: 53300, м. Покров , вул. Центральна, 48 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
В усній або письмовій формі особисто (або за дорученням) — кабінет 302 виконавчого комітету Покровської міської ради вул. Центральна, 48;
Електронною поштою на адресу електронної пошти - info@pkrv.dp.gov.ua;
Факсом за номером - (05667) 4-17-61;
Телефоном за номером - (05667) 6-33-97.
 
У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, при звернені до відповідального чергового буде запрошено відповідальну особу, якою в приміщені ЦНАП на першому поверсі в будівлі виконавчого комітету, буде оформлено запит та надано копію запиту особі яка його подала.
Якщо запит за своїм змістом не відноситься до публічної інформації, а по суті є зверненням, він перенаправляється відповідному підрозділу до розгляду як документ у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян». Якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, відповідь на питання, які не належать до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян», про що запитувачам інформації повідомляється у відповіді на запит на інформацію.
 

Нормативна база щодо запитів на отримання публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» У приміщені ЦНАПу на першому поверсі Покровської міської ради створено "спеціальне місце", у якому запитувачі можуть працювати з документами. 

docx
порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, та надання відповідей на них _зі змінами_
Розмір:0.03.мб,
Завантажень:30
docx
розмір плати за копіювання або друк документів
Розмір:0.01.мб,
Завантажень:30
docx
рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів
Розмір:0.01.мб,
Завантажень:47
docx
порядок відшкодування фактичних витрат
Розмір:0.01.мб,
Завантажень:23
docx
запит
Розмір:0.01.мб,
Завантажень:30