Відділ з питань запобігання та протидії корупції

Відділ з питань запобігання та протидії корупції виконавчого комітету Покровської міської ради  утворений та діє відповідно до частини першої статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції». Відділ є самостійним, функціонально незалежним структурним підрозділом виконавчого комітету Покровської міської ради. Підконтрольний та підзвітний міській раді, виконавчому комітету та підпорядкований міському голові. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі рішеннями Покровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, та Положенням про відділ.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ: 

  •  Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
  •  Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
  • Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування міського голови та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
  • Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства, про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.
  • Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в структурних підрозділах та комунальних закладах, підприємствах та організаціях підпорядкованих Покровській міській раді та її виконавчому комітету.
  • Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
  • Інформування міського голови, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
  • Організація приймання, реєстрації та обліку запитів на доступ до публічної інформації (далі Запит), що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до Покровської міської ради, її виконавчого комітету, як суб’єкта відносин у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Покровська міська рада та її виконавчий комітет. Здійснення контролю за порядком надання відповідей на Запити у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Начальник відділу

 
Горчакова
Тетяна Анатоліївна
 
каб.302 koryp@pokrov-mr.gov.ua
doc
Положення про відділ з питань запобігання та протидії корупції
Розмір:0.07.мб,
Завантажень:75