Відділ обліку та розподілу житла

є структурним підрозділом виконавчого комітету Покровської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міському голові, заступнику міського голови. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, рішеннями обласної ради, міської ради та її виконавчого комітету.

Основні завдання відділу:

  1. Реалізація державної політики щодо регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на житло, на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі.
  2. Реалізація державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла, забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків.
  3. Здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання, підготовка пропозицій про розподіл і надання жилих приміщень.
  4. Ведення в установленому порядку Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
  5. Забезпечення процедури приватизації житлового фонду мешканцями міста.
  6. Виконання функцій, передбачених Законами України «Про житловий фонд соціального призначення», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», « Про приватизацію державного житлового фонду», Житловим кодексом України.
  7. Підготовка і подання інформації міській раді та її виконавчому комітету з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу

Крутінь Галина Миколаївна

каб.105

4-24-50

ghitlo@pokrov-mr.gov.ua


Файли

docx
ПОЛОЖЕННЯ про облік і розподіл житла
Розмір: 15.03КБ