Відділ молоді та спорту

є структурним підрозділом виконавчого комітету Покровської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міському голові, заступнику міського голови. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, рішеннями обласної ради, міської ради та її виконавчого комітету.
 
Основні завдання відділу:
 
1. Забезпечення реалізації на території м. Покров державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту.
2. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту; сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді.
3. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації
державної політики стосовно молоді, фізичної культури та спорту.
4. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.
5. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним та іншим громадським
організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.
6. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять
фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
7. Сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту.
 

в.о. начальника відділу

                          каб. 414 sport@pokrov-mr.gov.ua