Служба у справах дітей

Служба у справах дітей - є структурним підрозділом виконавчого комітету Покровської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міському голові, заступнику міського голови, взаємодіє з службою у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, рішеннями обласної ради, міської ради та її виконавчого комітету.

 І. Основні завдання служби у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради:

 • реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння їх фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та патронатних родин, сприяння усиновленню;
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духувному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

З метою організації і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту прав дітей, служба у справах дітей, спільно з іншими суб’єктами з соціальної роботи міста реалізовує міську комплексну програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Покров на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) затвердженої рішенням Покровської міської ради № 33 від 22.12.2017 р. (зі змінами).

Метою Програми є створення цілісної системи взаємодії відповідних міських структур в інтересах дітей та підлітків, належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей в місті, забезпечення їх соціального захисту та належного виховання.

II.Структура підрозділу:

 

Начальник служби

Дубіна

Наталя Юзефівна

 

каб.206

4-23-32

ssd@pokrov-mr.gov.ua

Головний спеціаліста-начальник підрозділу з питань опіки та піклування

Непомнєща

Оксана Григорівна

каб.204

4-23-32

ssd@pokrov-mr.gov.ua

Головний спеціаліст служби

Федько

Яна Вадимівна

 

каб.204

4-23-32

ssd@pokrov-mr.gov.ua

Головний спеціаліст підрозділу з питань

опіки та піклування

Горчакова

Дар’я Валеріївна

 

каб.204

4-23-32

ssd@pokrov-mr.gov.ua

 

 Місце знаходження: 53300, Дніпропетровська обл., м.Покров, вул.Центральна, 48, кб.204,206

 Графік роботи:  понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, обідня перерва з 12-00 до 12-45; п’ятниця з 8-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00.

 

III. Правові засади діяльності служби

 Перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, якими у своїй діяльності керується Служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради:

 • Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР;
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;
 • Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III;
 • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV;
 • Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001 № 2789-ІІІ;
 • Закон України «Про громадянство України» вiд 18.01.2001 № 2235-III;
 • Закон України «Про соціальні послуги» вiд 19.06.2003 № 966-IV;
 • Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» вiд 02.06.2005 № 2623-IV;
 • Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» вiд 04.09.2008 № 375-VI;
 • Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739- VI;
 • Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206- VI .

 

Укази Президента України:

 • від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»;
 • від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;
 • від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»;
 • від 27.11.2008 № 1088/2008 «Про День усиновлення»;
 • від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • вiд 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • вiд 18.08.1994 № 565 «Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією»;
 • вiд 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»;
 • вiд 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»;
 • вiд 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
 • вiд 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;
 • від 31.01.2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
 • вiд 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;
 • вiд 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • від 05.03.2008 № 146 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»;
 • від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»;
 • 02.11.2011 №1123 «Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»
 • від 28.11.2011 №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2012 роки»;
 • від 08.10.2008 №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;


Розпорядження КМУ:

 • вiд 16.06.2003 № 364-р «Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей»;
 • вiд 11.05.2006 № 263-р «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • вiд 22.04.2006 № 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006 - 2016 роки»;
 • від 31.05.2012 № 329-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року».
 • Міжнародні документи
 • Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.1991)
 • Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182 (ратифіковано Законом України № 2022-III від 05.10.2000)
 • Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано Законом України № 716-IV від 03.04.2003)
 • Конвенція про контакт з дітьми (ратифіковано Законом України № 166-V від 20.09.2006)
 • Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (ратифіковано Законом України № 136-V від 14.09.2006)
 • Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (ратифіковано Законом України № 135-VI від 06.03.2008)
 • Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (дата приєднання України: 11.01.2006, Закон № 3303-VI від 11.01.2006)
 • Європейська конвенція про здійснення прав дітей (ратифіковано Законом України № 69-V від 03.08.2006)
 • Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання (дата приєднання України: 14.09.2006, Закон № 135-V від 14.09.2006)
 • Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом (ратифіковано Законом України № 862-VI від 14.01.2009)
 • Конвенція про кіберзлочинність (ратифіковано Законом України № 2824-IV від 07.09.2005)
 • Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (ратифіковано Законом України № 2530-VI від 21.09.2010)
 • Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) (ратифіковано Законом України № 3017-VI від 15.02.2011)
 • Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення
 • Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення

 
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 110 від 24 грудня 2009р "Про службу захисту інформації ЄІАС «Діти»".


Файли

docx
Встановлення опіки-піклування
Розмір: 22.66КБ
doc
Картка. Встановлення опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Розмір: 79.5КБ
doc
Картка. Про видачу висновку про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя
Розмір: 57.5КБ
doc
Картка. Про видачу довідки на отримання одноразової допомоги
Розмір: 54КБ
doc
Картка. Про визначення місця проживання дитини
Розмір: 53.5КБ
doc
Картка. Про визначення одному з батьків _родичам_, що проживає окремо від дитини
Розмір: 57.5КБ
doc
Картка. Про надання витягу з обліково-статистичної картки дитини
Розмір: 54КБ
doc
Картка. Про надання висновку органу опіки та піклування про доцільність _недоцільність_ позбавлення батьківських прав
Розмір: 59.5КБ
doc
Картка. Про надання висновку про можливість заявників бути усиновлювачами, взяття їх на облік як кандидатів в усиновлювачі
Розмір: 62КБ
doc
Картка. Про надання висновку щодо можливості повернення дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі
Розмір: 54КБ
doc
Картка. Про надання дозволу на вчинення правочинів нерухомого майна
Розмір: 54.5КБ
docx
Кроки для створення прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу
Розмір: 450.39КБ
docx
Міська програма
Розмір: 20.74КБ
docx
Патронатна сім_я
Розмір: 25.16КБ
docx
Положення про службу у справах дітей
Розмір: 26.98КБ
docx
Суб_єкти соціальної роботи
Розмір: 260.83КБ
docx
Хто може стати прийомними батьками
Розмір: 18.91КБ