Відділ бухгалтерського обліку

є структурним підрозділом виконавчого комітету Покровської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міському голові. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, рішеннями обласної ради, міської ради та її виконавчого комітету.
 
Основні завдання відділу:
1.Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установи та складення звітності.
2.Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
3.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
4.Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
5.Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
6.Відділ здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів.
 
Начальник відділу

Мороз

Євген Миколайович

каб.301 buh@pokrov-mr.gov.ua
Головний спеціаліст

Білоус

Ліля Валеріївна

каб.303 buh@pokrov-mr.gov.ua
Головний спеціаліст
Баршуніна
Ірина Миколаївна
каб.303 buh@pokrov-mr.gov.ua
Головний спеціаліст

Боднар

Тетяна МиколаЇвна

каб.303 buh@pokrov-mr.gov.ua
 Головний спеціаліст

Гузенко

Надія Олександрівна

каб.303 buh@pokrov-mr.gov.ua

 

docx
Положення про відділ бух обліку
Розмір:0.02.мб,
Завантажень:334