Відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів

є структурним підрозділом виконавчого комітету Покровської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міському голові, заступнику міського голови. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, рішеннями обласної ради, міської ради та її виконавчого комітету.
 
 
Основні завдання відділу:
1. Реалізація державної політики у сфері захисту прав споживачів згідно з Законом України «Про захист прав споживачів» у межах наданих повноважень.
2. Запровадження затверджених в установленому порядку правил у сфері обслуговування та законодавчих актів, здійснення заходів щодо вдосконалення обслуговування населення на території міста.
3. Сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, збільшенню обсягів побутових послуг, розширенню асортименту товарів та поліпшенню їх якості з урахуванням попиту населення.
4. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства України про захист прав споживачів господарюючими суб'єктами-підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність на території міста.
5. Висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи з контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, інформування населення про порядок реалізації прав.
6. Здійснення в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, контролю за організацією та якістю обслуговування населення, підприємствами роздрібної, оптової торгівлі, ресторанного господарства (далі - підприємства торгівлі), побутового обслуговування.
7. Координація роботи, пов'язаної з регулюванням ринку товарів і послуг, сприянням розвитку всіх форм торговельного і побутового обслуговування.
 
 

Начальник відділу

  каб.211 4-35-71

torgivlya@pokrov-mr.gov.ua

 

Довідкова інформація