Конкурс для інститутів громадянського суспільства

«Дієва громада - ефективна влада в м. Покров на 2018-2020 роки»

Програма «Дієва громада-ефективна влада в м. Покров на 2018-2020 роки» є продуктом усвідомленого консенсусу органів влади та інститутів громадянського суспільства м. Покров.

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації.

В основу проекту Програми покладено принцип зосередження зусиль на пріоритетних питаннях розвитку громадянського суспільства. Виходячи з цього, визначено стратегічні напрями Програми:

  • активізація громадян та інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення регіональних проблем;
  • забезпечення сприятливих умов для створення і діяльності ІГС у місті Покров, співпраці органів виконавчої влади та ІГС у процесі формування та реалізації регіональної політики, інформованості суспільства про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;
  • підвищення професійного рівня, інституційної спроможності ІГС та місцевих органів виконавчої влади щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

Основними завданнями Програми є: залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики, реалізація у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області принципів відкритості, прозорості і публічності.

Контроль за ходом виконанням умов конкурсу

Контроль за виконанням Програми здійснює конкурсна комісія відповідно до наданих повноважень.

Головний розпорядник коштів міського бюджету та інститути громадянського суспільства – одержувачі коштів, що отримують кошти з місцевого бюджету, за результатами конкурсу, забезпечують цільове, ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців конкурсу в межах визначених бюджетних призначень.

Головний розпорядник коштів у межах повноважень здійснює заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим ефективним використанням бюджетних коштів на реалізацію проекту.

Виконання завдань та заходів Програми забезпечить:

  • створення системи інформаційної, консультативної та організаційно-методичної підтримки розвитку громадянського суспільства;
  • підвищення рівня громадянської та правової культури населення міста, професійного рівня та обізнаності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань розвитку громадянського суспільства, взаємної довіри, налагодження ефективної та конструктивної взаємодії між органами влади та громадськістю;
  • активізацію участі інститутів громадянського суспільства в розробці і впровадженні суспільно значущих проектів, формуванні та реалізації державної і регіональної політики;
  • відкритість та прозорість діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Файли

docx
5-35-7-Про затвердження міськ.програми Дієва громада-ефективна влада в м.Покров на 2018-2020 р.р.docx
Розмір: 44.28КБ
docx
Правила засідання конкурсної комісії та правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсу та члена
Розмір: 13.94КБ