Фінансове управління

Фінансове управління Покровської міської ради є орган місцевого самоврядування, що утворюється міською радою,  підзвітний і підконтрольний Покровській міській раді та міському голові.
 У своїй діяльності керується Бюджетним кодексом України, Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, обласної ради та обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів, міської ради, міського голови, актами органу місцевого  самоврядування, прийнятими ними в межах їх компетенції.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ:

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. Організовує та координує процеси фінансового та бюджетного планування, забезпечує повноцінне стратегічне та середньострокове бюджетне планування.

2. Розробляє нормативно-правові акти, що належать до компетенції управління, а саме:

 –  інструкцію по заповненню форм бюджетних пропозицій  до прогнозу міського бюджету на відповідний бюджетний рік;

– інструкцію по заповненню форм бюджетного запиту до проекту міського бюджету на відповідний бюджетний рік;

–  порядок складання і виконання розпису міського бюджету.

3. Складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень.

4. Зводить показники бюджету та подає їх у встановлені терміни до департаменту фінансів обласної державної адміністрації

5. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету.

6. Готує та подає міському голові офіційні висновки про вільні залишки на початок року, перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету.

7.  Погоджує надані подання на повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до міського бюджету.

8. Складає зведений звіт по мережі, штатах і контингентах, пояснювальну записку до нього та подає їх у встановлені терміни до департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

9. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.

10. Проводить перевірки цільового і ефективного використання бюджетних коштів, тематичні перевірки в установах, які фінансуються з міського бюджету.

11. Здійснює внутрішній фінансовий контроль та контроль за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу (в межах компетенції).

12.  Інформує міську раду та міського голову про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період.

12. Організовує роботу по забезпеченню публікації інформації про міський бюджет.

13. Організує роботу по здійсненню публічного представлення  річного звіту про виконання міського бюджету.

14. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

15. Забезпечує прозорість та підзвітність в управлінні фінансами.

 

Графік роботи:

Понеділок-четвер: 08.00 – 17.00,  перерва: 12.00 - 12.45

П’ятниця: 08.00 - 16.00, перерва: 12.00 -13.00

Адреса:  53303, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН,

М. ПОКРОВ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 48  

e-mail: fin_dp@pokrov-mr.gov.ua

 Структура управління

Начальник управління
 
Міщенко
Тетяна Володимирівна
 
каб.412

+380985405819

Бюджетний відділ
Заступник начальника –начальник
бюджетного відділу
 
Склярова
Вікторія Анатоліївна
каб.412

+380985405819

Головний спеціаліст бюджетного відділу

 
Закревська
Оксана Вікторівна
 
каб.412

+380985405819

Головний спеціаліст бюджетного відділу

Федорова
Олена Олександрівна
каб.412 +380985405819

Головний спеціаліст бюджетного відділу

Демниченко

Любов Євгенівна

каб.413 +380985405819

Головний спеціаліст бюджетного відділу

Швороб

Юлія Павлівна

каб.412 +380985405819
Відділ доходів
Заступник начальника –
начальник відділу доходів
 
Сафонова
Наталія Сергіївна
 

каб.403

+380985405819
Головний спеціаліст відділу доходів
Мінакова
Наталія Олександрівна
каб.413 +380985405819
Головний бухгалтер
 
Гончарова
Ірина Вікторівна
 
каб.402 +380985405819

Файли

doc
3-13-8-Про затвердження Положення про фінуправління м.р. у новій редакції
Розмір: 57КБ